AAB ofron një trajnim dy mujor për rekrutimin e studentëve ose personave të tjerë të interesuar që të bëhen pjesë e zhvillimit të platformës elektronike të AAB-së.

Mundësitë:

Pas përfundimit të trajnimit do të bëhet vlerësimi dhe personat më të dalluar do të mbesin pjesë e zyrës së zhvillimit të softuerit, respektivisht të punësohen në departamentin tonë, apo të bëhen më konkretisht gati për tregun e punës në këtë lëmi.

Çfarë do të mësoni në trajnim:

Trajnimi do të jetë konkret dhe do t’ u mundësojë pjesëmarrësve që të mësojnë këto elemente të cilat përdoren (në mes tjerash) aktualisht në platformën e AAB-së:

 • C# - duke filluar nga tipet e të dhënave e deri në konceptet kryesore të programimit të orientuar në objekte, delegatët etj.
 • SQL Server – prej modelimit të bazës së të dhënave, konceptimit, përdorimit dhe krijimit të të gjitha objekteve, krijimit të të gjitha lidhjeve etj. (150 njësi)
 • Javascript/HTML/Bootstrap/ JQuery
 • ASP.NET Web API ( web services)
 • LINQ, Dapper

 • Kohëzgjatja:

  Trajnimi do të mbahet tre herë në javë (të hënën, të mërkurën dhe të premten prej orës 17:30 - 19:30) .Trajnimi do të zgjasë 48 orë (8 javë x 3 herë x 2orë)

  Kushtet e vijimit të trajnimit:

  Në javën e parë mund të vijnë të gjithë të interesuarit pa pagesë.
  Prej javës së dytë duhet të bëhet pagesa prej 100 euro për muaj. Personat e dalluar që identifikohen në javën e parë do ta kenë trajnimin pa pagesë.


Aplikimi

Të interesuarit për pjesëmarrje duhet të plotësojnë formën për aplikim deri më 06.04.2019.

Kontakt Info

 • Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
  Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë
  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
 • 038 600005
 • [email protected]

Social Address

Regjistrohu këtu: