AAB hap thirrjen për shkëmbim studentor në Universitetin Lodz në Poloni

25 Nëntor 2021

Në kuadër të Eramus+ programi KA107, është hapur konkursi për mobilitetin e studentëve në universitetin partner në Poloni “Lodz University”, në semestrin veror 2021/22.

Për paraqitjen e studentëve të interesuar, afati është i hapur më së largu deri me 3 dhjetor 2021, ndërsa të drejtë paraqitjeje kanë studentët që nuk janë në vitin e fundit të studimeve, në këto fakultete:

– Ekonomik (Menaxhment)
– Shkenca Sociale
– Shkenca Kompjuterike
– Administratë Publike (Shkenca Politike)
– Juridik, dhe
– Gjuhë Angleze.

Numri i studentëve që do të pranohen është 10.
Kriteret për aplikim:

Të kenë sukses të dalluar në studime
Të kenë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (dëshmohet përmes dokumentit zyrtar apo përmes intervistës nga komisioni i Universitetit Lodz).

Studentët e paraqitur në këtë konkurs do të përzgjidhen nga një komision i Kolegjit AAB, ndërsa lista me kandidatët më të mirë do t’ i përcillet universitetit pritës (Lodz University) për procedim të mëtejmë!

Më shumë detaje rreth kurseve dhe programeve studimore mund të gjeni në këtë link:
https://iso.uni.lodz.pl/erasmus/programmes/

Për informacione shtesë kontaktoni në: [email protected]

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19