Familjet, jetë e shëndetshme dhe e ardhme e qëndrueshme

Prishtinë: 13.05.2016 - 13.05.2016

Tipi: Konferencë

Organizator:

Shoqata Kosovare e Terapisë Familjare nën patronatin e Fakultetit të Psikologjisë të Kolegjit AAB dhe Qendrës për Shërbime Humane dhe Zhvillim

Konferenca zhvillohet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Familjes dhe ka për qëllim që të nxjerrë në pah funksionimin e familjes në Republikën e Kosovës, sfidat me të cilat përballet ajo dhe të nxisë debatin për nocionet që prekin në thelb familjen, individët brenda saj, dhe shoqërinë.