“Komunikimi dhe menaxhimi i marketingut dixhital”

Durrës: 23.02.2018 - 23.02.2018

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durres, and
Department of Business Administration in English, Marmara University, Istanbul, Turkey
Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana
Faculty of Economy, AAB College, Pristina.

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha e marketingut, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.