Media mes informacionit masiv dhe marrëdhënieve me publikun

Tiranë: 19.12.2016 - 19.12.2016

Tipi: Konferencën kombëtare

Organizator:

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB

Lutem mbani mend këto data të rëndësishme:

Data5 dhjetor, ora 12:00 të dërgoni një abstrakt me rreth 200 fjalë.
Data7 dhjetor, bordi shkencor do të informojë të interesuarit rreth statusit të materialit,
Data16 dhjetor, dërgoni materialin e plotë në word, nga 5-7 faqe.

Abstraktin dhe materialet e tjera, ju lutem dërgojini në adresën e personit të kontaktit për konferencën
Lela Luku,email:[email protected]

Mirëpresim kontributin tuaj!

Përgjegjësi i Departamentit
Prof. as. dr. Mark Marku

Bordi shkencor dhekëshillit organizues i Konferencës:
Prof. dr. Artan Fuga
Prof. as. dr. Mark Marku
Prof. as. dr. Gentiana Skura
Prof. as. dr. Ramë Buja
Dr. Hasan Saliu
Dr. Etleva Londo
Ma. Loreta Zela