Perspektiva e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE

Prishtinë: 23.04.2021 - 24.04.2021

Tipi: Konferencë shkencore ndërkombëtare - Për shkak të Covid-19, konferenca SHTYHET për 23-24 prill 2021

Integrimi europian tashmë njihet si një strategji kyçe për të arritur synime të dyfishta: paqen dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor (Belloni, 2009). Perspektiva europiane është një përkushtim jo vetëm i politikës së këtyre vendeve, por edhe një pritshmëri e madhe e qytetarëve të këtyre vendeve.

Në dallim prej disa vendeve tashmë anëtare të BE-së (si psh. Bullgaria, Rumania) BE-ja ka vendosur mbase kushtëzime të veçanta për vendet e Ballkanit Perëndimor. Vendet e Ballkanit Perëndimor të njohura si pika neuralgjike për shkak të përfshirjes së disa prej tyre në konfliktet e fundshekullit të kaluar, vështirësitë e konsolidimit të tyre apo stabilitetit të marrëveshjeve biletarale, megjithëse të gjendura në kontinentin evropian me diversitete kulturore në një hapësirë të ngushtë, vazhdojnë të mbeten në vendnumëro në procesin euro-integrues. Disa partnerëve më të dobët ose më të gatshëm BE-ja u ka shtuar kushte dhe kritere politike të nevojshme, por të domosdoshme dhe, vë theksin më shumë në “udhëtimin” drejt BE-së sesa rezultatin e pranimit në BE, duke ndikuar në besueshmërinë e strategjisë së saj, ndërsa në disa raste po ndjek një vlerësim rigoroz të pajtueshmërisë së tyre (Anastasakis, 2008). Këto strategji në Ballkanin e pas konfliktit, që nga viti 2000, kanë qenë një qasje e kushtëzimit e bazuar në një strategji të dyfishtë: ndërtimi i shtetit dhe integrimi europian (Bieber, 2011) për vendet si Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnja e Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi. Ruajtja dhe konsolidimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare, përfshirë Deyton-in e më pas edhe Prespën, konsolidimi i demokracisë, i shtetit të së drejtës, rezultatet më efikase në luftimin e krimit dhe korrupsionit; reformat për administratë dinamike e efikase dhe harmonizimi legjislacioneve nacionale me ato acquis në këto vende ish-socialiste, zhvillimi, qendrueshmëria ekonomike, papunësia, emigrimi, janë çështje me të cilat këto vende vazhdojnë të përballen dhe të diskutohen me kushtëzime nga ana e BE-së.
Për Kosovën, shtendërtimi e shtetkonsolidimi në fazën e hershme, por edhe arritja e një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet Prishtinës e Beogradit së fundmi, janë çështje ende të pambyllura.
Vendet e Ballkanit Perëndimor, nocion ky i BE-së, sot mbeten të rrethuara nga vende anëtare, si një zorë qorre në kontinentin europian, ndërsa banorët e Kosovës madje janë lënë më të izoluar në kontinent për shkak të regjimit të vizave. Zhvillimet e fundshekullit të kaluar madje edhe mbulimi mediatik ndërkombëtar sikur e kanë zgjatur inercinë e imazhit të mëhershëm duke u konceptuar rajoni si i trazuar edhe disa dekada pas stabilizimit të tij.

BE-ja në Raportin e përvitshëm të Progresit identifikon zhvillimet në këto vende dhe progresin e shënuar në disa fusha, por duke kritikuar mospërmbushjken e detyrave të shtëpisë nga politikat nacionale. Por, në anën tjetër nuk kanë munguar edhe ankesat e politikës së këtyre vendeve për standarde joparimore nga ana e Brukselit, duke u shtuar edhe zërat pesimistë për të ardhmen europiane të rajonit në kohën e Brexit-it.

Zhvillimi ekonomik, shkëmbimet tregtare, investimet, papunësia etj., janë dimension tjetër i vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe nismat e disa vendeve për një hapje brenda zonës të quajtur si mini-shengen, ashtu si dhe komponenti i sigurisë, në epokën e terrorizmit, refugjatëve, migracionit dhe pasigurisë kibernetike. Integrimi ekonomik e politik në BE është bërë ndër sfidat më të mëdha për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe situata është rënduar edhe më shumë që nga kriza ekonomike e vitit 2008. Gjendja e rëndë ekonomike e kombinuar me probleme politike të trashëguara ka krijuar diskrepanca të mëdha të vendeve të këtij rajoni në raport me benefitet që dalin nga BE-ja. Situata e krijuar ka kontribuar që disa shtete të zgjerohen dhe të rrisin fuqinë e tyre ndikuese në këtë rajon.

Këto çështje paraqesin disa nga këndvështrimet kryesore të konferencës e cila ka për qëllim që të bëjë bashkë studiuesit nga vendet e rajonit dhe ekspertët ndërkombëtarë për të prezantuar studimet e këndveshtrimet e tyre mbi çështjet e integrimit të rajonit në BE dhe të shkëmbejë përvoja, ide dhe të diskutojë për çështje të tjera relevante që lidhen me tematikat e konferencës.

Ne kemi kënaqësinë të ftojmë studiuesit nga fusha e shkencave politike e marrëdhënieve ndërkombëtare, ekonomisë, drejtësisë e të drejtës europiane, komunikimeve etj që lidhen me trungun tematik të konferencës, por edhe politikëbërës dhe aktorë politikë e vendimmarës që  të fokusohen në temat e mëposhtme, por jo vetëm.

Folës kryesorë

Prof. Asoc. Dr. Silvia Pezzoli, Universiteta degli Studi di Firenze
Prof. Dr. Ksenofon Kristafi, Universiteti Mesdhetar, Tiranë
Prof. Dr. Nedzad Korajlic, Universiteti i Sarajevës

Kolegji AAB në bashkëpunim me:

 • Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë (Maqedonia Veriore)
 • Universiteti “Josip Juraj Strossmayer”, Osijek (Kroaci)
 • Universiteti i Sarajevës (Bosnje dhe Hercegovinë)
 • Akademia e Kosovës për Siguri Publike (Kosovë)
 • Universiteti Mesdhetar, Tiranë (Shqipëri)
 • Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Shqipëri)
 • Universiteti FON, Shkup (Maqedonia e Veriut)
 • Universiteti i Biznesit në Tiranë, (Shqipëri)

Qëllimi

Qëllimi kryesor i konferencës është që të bëjë bashkë studiuesit të fushave të ndryshme nga rajoni për të prezantuar pikëpamjet dhe rezultatet e tyre shkencore për një çështje të rëndësishme siç është ky i integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.

Ne mirëpresim prezantime që janë punë origjinale për ndonjërën nga temat e listuara më poshtë. Pranimi i abstrakteve do të bazohet në cilësinë e abstraktit për temat e konferencës. Programi i konferencës do të përfshijë prezantime me gojë dhe poster në kohëzgjatje prej 15-20 minuta, në sesione të ndara.

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të dërgojnë një abstrakt me një gjatësi 200-250 fjalë, në gjuhën angleze, shqipe ose boshnjake.

 • Roli i BE-së në zhvillimet ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor
 • Roli i sektorit privat në rritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun ndërkombëtare
 • Transparenca si faktor për rritjen e bashkëpunimeve ekonomike ndërkombëtare
 • Roli i qeverisë në hartimin e politikave zhvillimore ekonomike dhe integruese
 • Sistemet ekonomike ndërkombëtare dhe ndikimi i tyre në proceset integruese
 • Barrierat e ballafaqimit të ekonomive të pasluftës me ekonomitë e zhvilluara të vendeve të BE-së- politikat dhe efektet
 • Stabiliteti Evropian dhe Ballkani si rajon nevralgjik
 • Sundimi i ligjit në Ballkanin Perëndimor
 • Ballkani Perëndimor: geto apo pjesë e kontinentit – perspektivat e anëtarësimit
 • Korrupsioni si pengesë në integrimet europiane
 • Administrata efektive publike dhe administrata e mbingarkuar në Ballkanin Perëndimor
 • Harmonizimi i legjislacioneve shtetërore me legjislacionin e BE-së
 • Zhvillimi ekonomik dhe standardi jetësor: pengesë apo pretekst për integrime evropiane të rajonit
 • Imazhi i Ballkanit në Europë, diskutime publike dhe mbulimet mediatike
 • Fqinjësia e mirë si kusht drejt integrimeve: sfidat dhe vështirësitë
 • Organizatat ndërkombëtare, rajonale në Ballkan
 • BE dhe vendet e Ballkanit Perëndimor
 • Saga e dialogut Kosovë – Serbi, i lehtësuar nga Brukseli
 • Demokracia dhe demokratizimi i vendeve të rajonit
 • Qeverisja e mirë
 • Minoritetet dhe gjendja e tyre në shtetet e Ballkanit
 • Historia dhe ndikimi i saj në zhvillimet aktuale
 • Rendi dhe ligji në rajon
 • Sovraniteti dhe globalizimi
 • Migrimet
 • Shoqëria civile dhe ndikimi i saj në zhvillimet në Ballkan, përfshirë edhe mediat
 • Ekonomitë e brendshme dhe marrëdhëniet e tyre me organizatat financiare ndërkombëtare
 • Ekonomitë e degraduara të pasluftërave
 • Ekonomitë e pasluftës dhe proceset e privatizimit
 • Lëvizjet e popullatës dhe migrimi si trend
 • Krimi i organizuar dhe korrupsioni
 • Zgjedhjet e lira si kontribut për demokraci
 • Minishengeni si iniciativë integruese
 • Harmonizimi i legjislacionit me legjislacionin e BE në vendet e Ballkanit Perëndimor
 • Tregu i lirë dhe tarifat
 • Nacionalizmi dhe tendencat e rritjes së nacionalizmit
 • Refugjatët në Ballkanin Perëndimor
 • Dialogu fqinjësor
 • Gjeopolitika dhe gjeostrategjia për Ballkanin Perëndimor dhe roli i aktorëve jashteuropianë
 • SHBA dhe Ballkani
 • Cilësia e arsimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, reformat dhe sfidat
 • Reformimi i administratës publike në vendet e Balkanit Perëndimor.

Pjesëmarrja

Dërgimi i abstraktit, pjesëmarrja në konferencë

Prezantimet në konferencë bazohen në abstraktin e miratuar. Abstrakti duhet të dërgohet në email, deri më 7 shkurt 2021, në:  [email protected]

DATA TË RËNDËSISHME

Afati i dërgimit të abstrakteve (200-250 fjalë): 7 shkurt 2021

Lajmërimi për miratimin e abstrakteve: 1 mars 2021

Dita e Konferencës: 23-24 prill, 2021

The Perspective of Integration of the Western Balkans into the EU

Komiteti shkencor

Prof. Asoc. Ivan Kristek, Universiteti i Osijek (Kroaci)
Dr. Sc. Bujar Demjaha, Kolegji AAB
Prof. Dr. Nedjad Koraljic, Universiteti i Sarajevës
Prof. Asoc. Dr. Silvia Pezzoli, Universita degli Studi di Firenze
Prof. Ass. Dr. Petrit Bushi, Kolegji AAB
Prof. Ass. Dr. Shaip Bytyqi, Kolegji AAB
Prof. Ass. Dr. Veton Vula, Kolegji AAB
Prof. Ass. Dr. Venera Llunji, Kolegji AAB
Prof. Ass. Dr Hasan Saliu, Kolegji AAB
Prof. Assoc Dr. Ksaenela Sotirovski, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
Prof. Assoc Dr. Adnan Jashari, UEJL, Tetovë
Prof. Dr. Ksenofon Krisafi, Universiteti Mesdhetar, Tiranë
Prof. Dr. Ilija Kristo, Universiteti i Biznesit në Tiranë
Prof. Dr. Nazmi Maliqi, Universiteti FON, Shkup

Kontribues

Prof. Ass. Dr. Bashkim Rrahmani
Prof. Ass. Dr. Besime Ziberi
Dr. Sc. Donik Sallova
Dr. Sc. Kosovare Ukshini
Dr. Sc. Mentor Lecaj
MA. Albulena Brestovci
Elsa Zyberaj
Lirigëzon Selimi
Samir Dalipi
Gentiana Uruqi
Festina Kurteshi