Dita e arsimimit në gjuhën amtare

10 Mars 2015

Aktivitete organizohet më 13 mars 2015, duke filluar nga ora 12:45 deri 14:00, në Amfiteatrin I të Kolegji AAB-së, në Prishtinë.

Tema kryesore që do të diskutohet në këtë aktivitete është: “Çështje të arsimimit dhe përdorimit të gjuhës amtare, si dhe mundësitë e shkollimit jashtë vendit për pjesëtarët e pakicave kombëtare”. 

Pjesëmarrës në aktivitetin në fjalëdo të jenë përfaqësuestë Rektoratit të Kolegji AAB,përfaqësues nga Zyra e Komisionerit për Gjuhë nga Zyra e Kryeministrit, përfaqësues të programit EROL të USAID-it (që përkrah shtetin e së drejtës) dhe përfaqësues të programit Transformational Leadership Program të USAID (program i bursave të USAID dhe qeverisë së Kosovës).

 

 

 

Në vijim agjenda e detajuare aktivitetit në fjalë:

12:45 –   AAB Mirëseardhje

              Xhavit Rexhaj, prorektor për Çështje Ndërkombëtare

 

Fjala hyrëse

Prezantimi i Zyrës së komisionarit për gjuhë/ Zyra e Kryeministrit, Slaviša Mladenović, Komisionari i gjuhëve.

 

USAID EROL Program- Hyrje – USAID

Angazhimi në forcimin e institucioneve të drejtësisë dhe Gjuhëve të Kosovës.

Mark Hough, këshilltar i lartë dhe Visar Morina, këshilltar ligjor, USAID/EROL.

 

Programi transformues i lidershipit – Bursa dhe Partneritete Program i USAID-it për zgjerim të arsimit të lartë në bashkëpunim me universitete të Kosovës.

Mr. Mark Baskin, Drejtor i Programit, USAID/TLP-SP

 

14:00 – 14:20 –  Koktej

Share: