Editorial

5 Dhjetor 2016

Artikulli me të cilin hapet numri më i ri i revistës THESIS, me ISSN dhe Bord Ndërkombëtar, të Institucionit të arsimit universitar AAB, është vazhdimi i një përkthimi në shqip nga origjinali frëngjisht. Punimi i studiuesit të njohur francez të shekullit XX, Raymond Aron, është një studim me interes nga libri voluminoz me titull “Etapat e mendimit sociologjik” mbi kontributin dhe rolin sociologjik të pozitivistit të njohur të shek. XIX, Auguste Comte. Për shkak të gjatësisë që ky studim kishte, ai u botua në dy vazhdime.

Më pas, Aida Alla në punimin “Gjuha juridiko-diplomatike: Analizë stilistikore e tekstit të “Konventës për Municionet Thërrmuese”trajton çështjen e përkthimit të dokumenteve juridike të cilave, kohët e fundit, po i kushtohet vëmendje e veçantë, me fokus në një prej zhanreve me të ndjeshme, atë të konventave ndërkombëtare. Punimi analizon tekstin në gjuhën angleze (në origjinal) dhe versionin e përkthyer në shqip të Konventës së Kombeve të Bashkuara për Municionet Thërrmuese.

Autorja Vjosa Jonuzi – Shala, trajton ndikimin e shprehjeve të huaja në Kodin Penal dhe në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. Bëhet fjalë për ndikimin e globalizmit dhe nocioneve të shumta që kanë hyrë në përdorim, një pjesë e të cilave kanë hyrë si huazime, disa përdoren si barbarizma, ndërsa nuk ka një harmonizim të këtyre nocioneve në normën penale të Kosovës. 

Teuta Agaj merret me gabimet që studentët e gjuhës angleze bëjnë në përdorimin e fjalive të varura kohore. Këto fjalë janë mjaft të komplikueshme dhe të cilat krijojnë konfuzion. Sipas autores, duke u bazuar në numrin e madh të fjalive të varura kohore, në kuptimet që ato bartin, si dhe për mënyrën se si shprehet kuptimi, ky punim përqendrohet në gabimet që studentët e gjuhës angleze bëjnë në përdorimin e fjalive të varura kohore, në strukturën e fjalive të varura kohore, si dhe përdorimin e tyre.

Autori Ramadan Çipuri në punimin e tij “Arsyet e terrenit të vetëcensurës për gazetarët”, hedh dritë mbi arsyet kryesore që çojnë gazetarët drejt vetëcensurimit. Ai jep përgjigje në pyetjet e shtruara kërkimore:  Si vepron censura e vetëcensura te gazetarët?; Cilët janë faktorët që ndikojnë dhe i mbështesin ato?; Cilat janë pasojat e vetëcensurës ndër gazetarë e punonjës të medies?
Donik Sallova merret me çështjen e ashtuquajtur të identitetit kosovar. Autori argumenton se “identiteti kosovar” si “identitet i ri kombëtar i Kosovës”, është më shumë një konstruksion artificial që shpërfill rrethanat historike e politike të rrugës së shqiptarëve të Kosovës për pavarësi, se sa aspiratë reale natyrore identitare e shqiptarëve të Kosovës.

Albert Baraku, në “Transformimi pronësor – privatizimi në Komunën e Gjakovës”, merret me periudhën 1990 – 1999, kur këto vite nisën me çrregullime dhe tronditje të mëdha ekonomike dhe politike.

Autori Baki Rexhepi me temën “Bizneset e vogla familjare –  garant i zhvillimit ekonomik e social”, trajton rëndësinë e këtyre bizneseve edhe në ngritjen ekonomike të Kosovës. Bizneset familjare janë, sipas tij,  më të fokusuara, më përgjegjëse dhe kujdesen për komunitetin. Janë të përqendruar në suksesin afatgjatë të biznesit dhe vazhdojnë të investojnë në biznes  edhe atëherë kur shënohen rezultate të kënaqshme.

Numri i ardhshëm i revistës do të botohet në vjeshtë. Por, para tij do të botojmë numrin tematik nga Konferenca Shkencore Ndërkombëtare për Komunikime dhe Studime të Medias, ICCMS  e bashkorganizuar në AAB në kuadër të Ditëve të përvjetshme të institucionit tonë universitar.

Masar Stavileci,
kryeredaktor

Share: