Editorial

7 Dhjetor 2016

Ky numër i ri revistës Thesis, me ISSN dhe Bord Ndërkombëtar i Kolegjit AAB, përmban punime nga fusha të ndryshme studimore, si: gjuhësi, metodikë, arkitekturë etj.

Revista hapet me punimin e autores Manjolla Lubishtani, që trajton kontributin e gjuhëtares së njohur Agnia Desnickaja lidhur me të folmet kalimtare në gjuhën shqipe.

Punimi i radhës është i autorit Avni Islami, në të cilin bëhet fjalë për rolin e parafjalëve dhe vështirësitë që paraqesin ato në mësimin e gjuhës angleze.

Më pas, punimi i autorëve Sejdi Sejdiu dhe Aida Alla është rezultat i projektit të realizuar nga Fakulteti i Gjuhës Angleze të AAB-së, lidhur me ndikimin leksikut anglez në gjuhën e mediave në Kosovë.  

Nga fusha e metodologjisë së mësimdhënies vjen punimi i autorit Mustafa Erdem, në të cilin bëhet fjalë për idetë mbi rolin e mësuesit në mësimdhënien e letërsisë.

Më radhë vjen punimi nga fusha e arkitekturës që ka të bëjë me urat në Bosnje e Hercegovinë që nga Perandoria Osmane. Ky punim është prezantuar më parë në një konferencë shkencore ndërkombëtare, e mbajtur në Kolegjin AAB.

Revista mbyllet me esenë e autorit Bajram Kosumi që trajton poezinë në shekullin 21, sipas të cilit, të shkruash poezi në këtë kohë është sikur ta sfidosh gjithë modernitetin.

Masar Stavileci,
kryeredaktor

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19