Kandidat Driton Kuçi mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

21 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 28/12/2017 (E Enjte) në  ora: 15:00 në Kolegjin AAB, kandidati Driton Kuçi, mbron temën e masterit me titull: “Ndikimi i zhvillimit dhe përdorimit të kanaleve alternative dhe jotradicionale të bankimit në zhvillimin e sistemit bankar në përgjithësi dhe të sistemit bankar në Kosovë në veçanti”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

     Prof.Ass.Dr.Florije Miftari, kryetar

     Dr.Sc.Nazmi Iballi, mentor

     Dr.Sc.Rrezarta Gashi, anëtar

Share: