Kandidati Bashkim Kuka mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

23 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 29 Dhjetor  2017 (e premte) në ora 13:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Bashkim Kuka, mbron temën e masterit

 

“Dallimet ne disa parametra të ndryshëm situacional të rendesishëm për suksesin  në volejboll”

 

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, kryetar

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodra , mentor

Prof. Ass. Dr. Abedin Ibrahimi, anëtar

Share: