Kandidati Burim Dula mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

24 Maj 2018

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 31 Maj  2018 (e enjte) në ora 14:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Burim Dula, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i karakteristikave morfologjike dhe aftësive motorike në suksesin e futbollistëve të moshës 16 vjeçare në komunën e Rahovecit”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Abedin Ibrahimi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Blerim Sylejmani, mentor

Prof. Ass. Dr. Vildane Jashari, anëtar

Share: