Kandidati Fidan Jonuzi mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

17 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 28 Dhjetor  2017 (e enjte) në ora 11:1521 në Kolegjin AAB, Kandidati: Fidan Jonuzi, mbron temën e masterit:

 

Ndryshimet në  karakteristikat antropometrike, aftësitë motorike bazike dhe specifike në mes të nxënësve  dhe atletëve  të moshës 15 vjeç

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Arben Maliqi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, mentor

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodra, anëtar

Share: