Kandidati Vjollca Loki mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

10 Korrik 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 10 korrik 2018 (e martë) në ora 12:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Vjollca Loki, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i qëndrimit të nxënësve për lëndën e edukatës fizike në shkallën e arritshmëris së nxënësve.”

para komisionit:

 

Prof. Dr. Mustafë Aliu, kryetar

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, mentor

Prof. Dr. Hasiim Rushiti, anëtar

 

Share: