Kandidati Vlora Emërllahu Dragobuzhda Emërllahu mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca sociale

21 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 29 Dhjetor 2017 (e premte) në ora 09:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Emërllahu Dragobuzhda Emërllahu, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i institucioneve parashkollore dhe familjes në zhvillimin e personalitetit të fëmijëve”

 

para komisionit:

 

 

Prof. Ass. Dr. Rrustem Buzhala, kryetar

prof. Ass. Dr. Buniamin Memedi, mentor

prof. ass. Dr. Hysen Kasumi, anëtar

 

 

 

Share: