Konsultime – “Marketing i shërbimeve”

17 Qershor 2017

Lajmërohen të gjithë studentët që i janë nënshtruar provimit nga lënda “Marketing i Shërbimeve” tek profesor Besim Beqaj, se konsultimet mbahen me datë 20/06/2017, në ora 17:00.

Për të ditur numrin e sallës së konsultimeve, studentët le të lajmërohen tek referentja përkatëse.

Share: