Ligjërata dhe ushtrimet – “Menaxhmenti Bankar”

5 Dhjetor 2017

Dekanati i Fakultetit Ekonomik, lajmëron studentët se më datë 05.12.2017 në lëndën “Menaxhmenti Bankar”, në terminin e paraparë të ligjëratës nga ora 15:00-16:30, do të mbahen ushtrimet e lëndës nga asistentja Adelina Gashi.

Si rrjedhim, në ditën e ushtrimeve me datë 06.12.2017, në terminin e zakonshëm të ushtrimeve me fillim në ora 14:45-16:15, do të mbahet ligjërata me profesorin e lëndës, Bedri Hamza.

Ky ndryshim vlen vetëm për këtë javë.

Share: