Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

Dr. sc. Venera Kabashi- Llunji

Dekane
Përgjegjës për shkencë

Venera Kabashi- Llunji u lind më 12 dhjetor 1968 në Prishtinë. Ka mbaruar Fakultetin Filologjik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze, ndërsa studimet e magjistraturës në Universitetin e Kalgarit në Kanada. Ka përfunduar specializimin për Metodat bashkëkohore të mësimdhenies në Bournemouth, Angli, një specializim tjetër në Programin Zhvillimor për Udhëheqje të Lartë dhe Shkollën për Integrime Evropiane në Prishtinë. Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike,  me temë: “Nacionalizmi si ideologji në programet e partive politike shqiptare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj”. Studimet e dyta doktorale i ndjek në Universitetin e Europës Juglindore (SEEU) në Maqedoni, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Kulturës dhe Komunikimit që nga viti 2015.

Ka përvojë pune nga viti 1991 si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin AAB që nga themelimi i tij.

 Në vitet 2002-2005 ishte këshilltare politike e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa në prill të vitit 2008 u emërua këshilltare politike e ministrit të Punëve të Jashtme.

Venera Llunji ishte anëtare e Asociacionit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Frankfurt /Gjermani, Dega në Prishtinë, gjatë viteve 1992-1999; anëtare e grupit punues pranë OSBE-së në procesin e monitorimit të projekteve për zhvillimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës dhe në projektet për implementimin e standardeve për Kosovën sipas Rezolutës 1244; anëtare e grupit punues në projektin për reformë të kapaciteteve në administratë publike në vendet e Evropës Jug-lindore; pjesëmarrëse në grupin koordinues të UNIFEM-it në Planin e veprimit për barazi gjinore në Kosovë.

Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare.

Ka përkthyer tre libra nga fusha e politikës : “Meritojmë Mëvetësi”, “Republika e Kosovës” dhe “ Helmimi- gjenocid modern”.

Në vitin 2005 është shpallur Qytetare Nderi e qytetit Kalgari në Kanada. Jeton në Prishtinë. Është e martuar dhe ka dy fëmijë.

Është dekane e Fakultetit të Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

BA. Niman Dreshaj

Prodekan

Niman Dreshaj, prodekan në Fakultetin e Gjuhës Angleze AAB. Shkollimin fillor dhe të mesëm ka perfunduar ne Istog. Studimet themelore universitare i kreu në periudhën 1999\ 2003 në Fakultetin e Filologjisë- dega Gjuhë dhe letërsi angleze.

Studimet pasdiplomike i ka vijuar në gjuhësi në fushën e gjuhës angleze në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës (2012).

Ka punuar si mësimdhënës i gjuhës angleze nëshkollën e mesme teknike në Prishtinë 2002/ 2003, në Gjimnazin “Sami Frashëri” 2003/ 2005, në një kolegj privat 2005/2010 dhe në Shkollën e gjuhëvetë huaja “New Age School” 2004/2013.

Nga viti 2010 mban pozitën e prodekanit ne Kolegjin AAB- dega e Gjuhës angleze, ne mbështetje te çështjeve studentore dhe ofron asistence zyrës se cilësisë brenda institucionit.
Ka specializuar në dizajnimin e testeve dhe nëvlerësimin e studentëve nëvitin 2008 në Kuala Lumpur MTCP dhe vazhdon hulumtimet në këtë fushe.Është trajner i certifikuar për mësimdhënie të gjuhëve të huaja.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
INSTITUTI AAB
APLIKO