Shkenca Shëndetësore

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore angazhohet në përgatitjen dhe ngritjen e profesionistëve shëndetësor të cilët do të kontribuojnë në promovimin dhe mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Ky fakultet angazhohet për të ofruar një përvojë të pasur edukative dhe për të ndihmuar studentët të zhvillojnë aftësi dhe njohuri që do t’i përdorin ato për t’i shërbyer shoqërisë dhe për të përmbushur qëllimet e tyre profesionale dhe personale në fushën e shëndetit.

Stafi administrativ