Kontakti

Adresa:
rr. “Liman Reka”, p.n.
70 000 Ferizaj, Republika e Kosovës

Tel:
+381 (0) 290 328 908

Mob:
+377 (0) 44 77 90 90

Email:
[email protected]