Gjakovë

Rifat Haxhija, drejtor
Tel:. +381 (0) 38 600 005 ext. 303
E-mail: [email protected]