GIZ DIMAK mban trajnimin rreth “Përgatitjes për tregun e punës” për studentët e Kolegjit AAB në Gjakovë

16 Maj 2023
GIZ DIMAK holds training on "Preparation for the labor market" for students of the AAB College in Gjakova

Qendra e Karrierës dhe GIZ DIMAK mbajtën trajnimin e radhës, “Përgatitje për tregun e punës”, për studentët e Fakultetit Juridik, Ekonomik dhe Shkenca Sociale të Kolegjit AAB në Gjakovë. Trajnuesja Kaltrina Fejzullahu nga GIZ DIMAK foli për temat: Si të shkruajmë CV, letrën motivuese dhe si të përgatitemi për një intervistë me punëdhënësin. Studentët pjesëmarrës poashtu patën mundësi që të realizojnë edhe intervista të simuluara, ndërsa analizuan shembuj të CV apo letrave motivuese.

Studentët u shprehën se organizime te tilla janë shumë të nevojshme për përgatitjen e tyre profesionale.

Share: