Kolegji AAB në Ferizaj me marrëveshje bashkëpunimi me institucionin parashkollor “Akademia e yjeve”

16 Mars 2023
AAB College in Ferizaj with a cooperation agreement with the preschool institution "Academia e yjeve"

Drejtori i kampusit të Kolegjit AAB në Ferizaj, Lulzim Shabani, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me institucionin parashkollor “Akademia e Yjeve”, e përfaqësuar nga drejtoresha Diana Sojeva. Marrëveshja parasheh punën praktike për studentët e Kolegjit AAB në këtë institucion.

Ndërsa nga të dyja anët u shpreh dëshira e vullneti për bashkëpunimet tjera në të ardhmen, rreth sferave që ndihmojnë studentët e Kolegjit AAB.

Share: