Kolegji AAB pjesë e punëtorisë së platformës më të madhe “Kosova Job”

27 Shkurt 2023
AAB College is part of the workshop of the largest platform "Kosova Job"

Në punëtorinë një ditore të platformës “Kosova Job”, këtë radhë ka marrë pjesë edhe Kolegji AAB, ku u diskutua rreth “Zhvillimit të kapaciteteve të Qendrave për Zhvillim të Karrierës të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë”. Trajner gjatë kësaj punëtorie ishte Visar Ademi, i cili ka krijuar qendrën e parë të karrierës në Maqedoninë e Veriut, ndërsa kishte pjesëmarrës shumë universitete publike e private të Kosovës.

Ademi, tregoi se si arriti të hapte qendrën e karrierës në vitin 2005/2006, me sfidat gjatë rrugëtimit dhe për rolin e kësaj qendre që prej hapjes së saj.

Share: