Kompania KOLB Group ka filluar rekrutimin e studentëve të Kolegjit AAB për punë sezonale në Gjermani

8 Korrik 2021
Photo by: Tripadvisor

Photo by: Tripadvisor

Si rezultat i marrëveshjes së arritur për bashkëpunim, në mes të Kolegjit AAB dhe Kompanisë Gjermane për Hotelieri dhe Turizëm KOLB-Group, grupi i parë i studentëve të Kolegjit AAB tashmë kanë arritur në Gjermani dhe kanë filluar me punën e tyre sezonale në resortin turistik të ishullit Langeoog.

Angazhimi i studentëve në projekte të këtilla sezonale, vlerësohet shumë nga studentët sepse përveç përvojës kjo shihet edhe si një mundësi e jashtëzakonshme për pavarësimin e tyre ekonomik dhe arritje për mbulimin e shpenzimeve studentore.

Nga ana tjetër, studentët që tashmë kanë filluar punën dhe ata që do të përzgjidhen në vazhdim, do të jenë pjesë edhe të një projekti më të madh të kësaj kompanie, për kurset e gjuhës gjermane dhe trajnimin e tyre për punën të cilën do ta kryejnë. Studentët që tashmë janë vendosur në Langeoog, janë: Joni Pecmarkaj, Jona Pecmarkaj, Freskim Dedushaj dhe Binak Gjonbalaj.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19