Licenca gjermane e infermierisë, realitet për ata që studiojnë në Kolegjin AAB

21 Shtator 2021

Elona Musliu dhe Flaka Prebreza dy të diplomuara në Fakultetin e Infermierisë në Kolegjin AAB, janë punësuar dhe sot mbajnë në duart e tyre licencën gjermane të profesionit të infermieres.

Elona dhe Flaka, përveç përgatitjes profesionale, duke qenë pjesë e PKP (Programit për Karrierë dhe Punësim), kanë fituar veç tjerash edhe mundësinë për përgatitjen e provimit të licencës gjermane, një mundësi e cila iu jepet të gjithë studentëve të Fakultetit të Infermierisë që janë pjesë e këtij programi.

Mundësia që krahas studimeve universitare, të arrihet edhe niveli B2 i gjuhës gjermane krahas kërkesës së madhe për punëtorë shëndetësorë në Gjermani, është një mundësi unike që ofrohet në AAB përmes Institutit Lingua e që është pjesë e PKP-së.

Duke ndjekur studimet në Kolegjin AAB dhe Programin për Karrierë dhe Punësim, dhjetëra të rinj sot janë punësuar në klinika të njohura gjermane dhe po japin kontributin e tyre profesional, madje edhe duke u dalluar si punonjës të shquar dhe të vlerësuar për profesionalizëm të lartë.

Për të qenë pjesë e Programit për Karrierë dhe Punësim apliko në: pkp-aab.com

Share: