Përmbledhje e sukseseve të Fakultetit të Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB

26 Janar 2022

Programi i Gjuhës Angleze në Kolegjin AAB i aftëson studentët mbi njohuritë dhe kompetencat e përgjithëshme të gjuhës angleze.

Njohja e gjuhës përbën gurthemel në zhvillimin e Kosovës drejt një shoqërie perëndimore. Përgjatë studimeve cilësore të ofruara në këtë drejtim, studentët zhvillojnë kompetenca të zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësi superiore të komunikimit, të cilat janë të zbatueshme në një gamë të gjerë karrierash dhe sigurojnë perspektivë të shkëlqyer për punësim.

Më poshtë mund të gjeni disa prej sukseseve që e kanë karakterizuar këtë fakultet vitin e kaluar:

1. Panairi Studentor i Punës “Meet Your Potential Employer”

2. ALUMNI Research Conference on Lingustics and Literature

3. Kultivim i vullnetarizmit me anë programit mësimdhënës “Anglishtja nga unë te ti” për fëmijët e SOS Fshatrave Prishtinë

4. Rreth 80% e studentëve të Programit Master në Fakultetin e Gjuhës Angleze janë të punësuar ose të vetëpunësuar

5. Mundësi të kryjnë një pjesë të studimeve jashtë vendit në kuadër të projktit “Students’ exchange” të Erasmus +

Share: