MSc.

Miradije Imeri

Profesor

Mban ushtrimet e lëndës:

Kujdesi shëndetësor në komunitet – kujdesi shtëpiak

 

CV