Prof. ass. dr.

Vjosa Jonuzi-Shala

Ligjëron lëndët:

Penologji

E drejta penale

Viktimologjia

 

CV