Projekti “Mobility Integration for Recognition” që lehtëson shkëmbimin e studentëve

14 Tetor 2023
Mobility Integration for Recognition project facilitating student exchange

“Mobility Integration for Recognition” i njohur shkurtimisht si MORIN ka për qëllim harmonizimin e objektivave mësimore të lëndëve të ndryshme ndërmjet universiteteve partnere nga vendet e rajonit për të lehtësuar lëvizshmërinë e studentëve ndërmjet këtyre universiteteve. Në këtë projekt përfshihen Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Fakulteti i Shkencave Kompjuterike.

Share: