Arta Mulaku

Administratë Publike

Arta Mulaku, e diplomuar në Administratë Publike, pjesë e OSBE-së

Për revistën “AAB Alumni”, Arta kujton përshtypjet e saja gjatë studimeve në AAB. Ajo çmon kuadrin profesional akademik të këtij institucioni:  “Profesorët kanë qenë dhe janë vërtet bashkëpunues. Nuk kanë hezituar të na ndihmojnë në të gjitha format e bashkëpunimit student- pedagog, e sidomos kur bëhej fjalë për punime të ndryshme individuale, seminarike, etj., në kuptimin e sigurimit të materialit, udhëzimit për mënyrën shkencore të hartimit të punimeve”.

Arta Mulaku,  punon në Departamentit për Rend dhe Siguri Publike në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE)Misioni në Kosovë, ndërsa shton se njohuritë  që  ka fituar gjatë  studimeve në  AAB,i ndihmojnë  shumë  në zgjidhjen e problemeve në punë,  e sidomos kur bëhet fjalë për të hulumtuar dhe përpiluar ndonjë raport gjithëpërfshirës në lidhje me institucionet vendore.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19