Krenare Çerkini

Juridik

Krenare Çerkini, përfaqëson Kosovën në Akademinë e Dialogut në Beograd

Studentja e Kolegjit AAB, Krenare Çerkini, njëherit edhe kryetarja e Unionit të Studentëve të Kosovës, ka qëndruar në Beograd si pjesë e delegacionit të Kosovës në Akademinë e Dialogut e cila u zhvillua në mes të dy delegacioneve të përbëra nga përfaqësueset e reja femra nga Kosova dhe Serbia. 

Ky takim në Beograd ishte vazhdimësi e projektit të nisur në Stadtschlining të Austrisë, i cili pati për qëllim konkretizimin e projekteve me karakter bashkëpunues mes Kosoves dhe Serbisë, të cilat janë inicuar nga vet përfaqësueset femra të të dy vendeve duke u koordinuar dhe mbështetur nga OSBE. 

Çerkini e udhëhoqi këtë takim duke e cilësuar si një ndër përvojat më produktive të saja dhe tha se projektet për të cilat është diskutuar në Austri dhe tani në Beograd do të realizohen në vitin 2019, nën koordinimin e OSBE, projekte këto që tentojnë të sjellin frymë të re partneriteti mes përfaqësuesve të të dyja shteteve.  

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19