Elsa Zyberaj

Administratë Publike

Pas diplomimit, Elsa Zyberaj angazhohet si asistente në Kolegjin AAB 

Sukseset dhe përkushtimi i studentëve të Kolegjit AAB gjatë studimeve, ka bërë që një numër i madh i tyre tashmë të jenë të pozicionuar në pozita të ndryshme të rëndësishm në vend, rajon dhe botë.

E tillë është edhe studentja e Fakultetit të Administratës Publike, Elsa Zyberaj, e cila pas të arriturave të treguara në studime është angazhuar në asistimin e lëndëve: Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe Menaxhimi i shërbimeve publike, në kuadër të Fakultetit të Administratës Publike.

Ajo pohoi se Kolegjin AAB e karakterizojnë tre tipare kryesore që e bëjnë një të diplomuar të jetë i sukseshshëm dhe i gatshëm për të vazhuduar tutje për tregun e punës.

“Profesionalizmi, efikasiteti dhe cilësia. Tashmë unë edhe i kam parë dhe prekur nga afër këto tipare. Dua të them se të gjithë ata që i aspirojnë këto tipare mund t’ i gjejnë vetëm në këtë AAB”, shtoi Elsa.

Gjatë studimeve bachelor në Fakultetin e Administratës Publike, Elsa ishte edhe organizatore e pjesëmarrëse në shumë aktivitete të organizuara nga Kolegji AAB. Vlen të theksohet që si pjesë e Klubit të Debatit, Elsa ka mirëpritur ambasadorë të vendeve të ndryshme, zyrtarë të lartë e profesorë të shumtë.

Kjo është një dëshmi tjetër që me rritjen e Kolegjit AAB po rriten edhe sukseset e studentëve tanë.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19