Arben Ibishi

Administratë Publike

Studenti i Kolegjit AAB, Arben Ibishi punësohet në Austri

Arben Ibishi, i cili ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Administratës Publike në Kolegjin AAB, ka marrë përgjigjen pozitive për njohje të diplomës për vazhdimin e studimeve master nga Ministria e Arsimit të Austrisë dhe është punësuar në Fondin Austriak për Integrime (ÖIF).

Arbeni rrëfen për përvojat e studimeve në AAB, i cili shprehet tejet i kënaqur që ka qenë pjesë e këtij institucioni: “Kolegji AAB, më ka përgatitur profesionalisht për tregun e punës dhe vazhdimin e studimeve edhe jashtë Kosovës”, tha ai.   

Vlen të theksohet se një numër i madh i studentëve të të gjitha fakulteteve të Kolegjit AAB, përveç që kanë vazhduar studimet master në vendet të BE-së dhe më tej, ata sot janë edhe të punësuar nëpër kompanitë më prestigjioze në këto vende.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19