Thirrje për aplikim në shkëmbimin studentor përmes Erasmus+ në Universitetin Aurel Vlaciu Arad, Rumani

9 Shkurt 2024

Ftohen studentët e Fakultetit të Psikologjisë, Shkencave Sociale, Ekonomisë dhe Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit të aplikojnë për shkëmbim studentor përmes projektit Erasmus+ në Universitetin Aurel Vlaciu Arad në Rumani. Ky shkëmbim do të realizohet për një semestër që zgjat nga 11 mars deri me 25 qershor 2024.

Studentët duhet të aplikojnë përmes këtij linku. Afati i aplikimit vlen deri me 13 shkurt 204, ku do të përzgjidhet vetëm një student. Ai/ajo që plotëson kriteret duhet të aplikojë më pas në këtë link.

DETAJE TJERA RRETH APLIKIMIT:

Bursa e përcaktuar është 800 euro/month. 210 euro i takojnë për udhëtim nëse udhëtimi bëhet përmes trenit ose autobusit ndërsa 180-euro për mënyrë standard të udhëtimit, pra me aeroplan.

Share: