Thirrje për aplikim për bursa studentore nga European Forum Alpbach (EFA)

21 Mars 2023
Call for applications for student scholarships from the European Forum Alpbach (EFA)

Qindra talentë të rinj nga gjithë bota çdo vit i bashkohen Forumit Evropian Alpbach (EFA). Përmes këtij forumi studentët dhe profesionistët e rinj ndjekin një sërë seminaresh shkencore, që bazohen në kompetenca dhe aktivitete artistike, ndërsa përfshihen në aktivitetet sociale e kulturore në fshatin Alpbach të Austrisë.

Bursa për pjesëmarrje në EFA, mbulon tarifën e pjesëmarrjes dhe akomodimin tuaj për tërë kohëzgjatjen e forumit (nga 19 gusht deri 2 shtator 2023). Studentët që marrin bursa të EFA, do kenë një pagesë ditore prej 20 euro në ditë.

Rreth formës dhe kritereve të aplikimit vizitoni këtë link:

https://www.alpbach.org/scholarship-application

Forma e aplikimit:

https://www.alpbach.org/scholarship-application

Aplikimi për bursa është i hapur deri në datën 31 mars 2023!

Share: