Trajnerët Arbërore Bicaj dhe Fadil Latifi me modulin e dytë të “Programit Dimëror 2023” nga QAPI

16 Shkurt 2023
Trainers Arbërore Bicaj and Fadil Latifi with the second module of the "2023 Winter Program" from QAPI

Në kuadër të “Programit Dimëror 2023” të organizuar nga QAPI për zhvillimin profesional të personelit, me 23 shkurt 2023 nga ora 09:00-16:30, në sallën A-211 do të mbahet moduli i dytë “Metodologjia e arsimit të lartë nga perspektiva e parimeve të mësuarit të të rriturve”, me trajnerët Arbërore Bicaj dhe Fadil Latifi.

Ky modul i shndërron parimet e pedagogjisë së të rriturve në praktika të mësimdhënies në arsimin e lartë. Tetë parimet e të mësuarit të të rriturve diskutohen në kontekstin e praktikave të tanishme dhe në kontekstin e shkëmbimit / ndërtimit të praktikave të mësimdhënies me nqëllim të sigurimit të qasjes me studentin në qendër dhe për rritjen e efikasitetit të studimeve.

Të gjithë të interesuarit për trajnimet që ofrohen në kuadër të “Programit Dmëror 2023” të QAPI, për më shumë informata mund të kontaktojnë me koordinatorët: Diana Qarkaxhija ([email protected]) dhe Xhavit Rexhaj ([email protected]).

Share: