U mbajt sfilata e studentëve të Dizajnit të Modës, me kostume nga periudha Viktoriane dhe koncepti Upcycle

15 Korrik 2021

Studentët e vitit të dytë nga dega e Dizajnit të Modës në Kolegjin AAB, sot për herë të parë paraqitën veshjet e realizuara në kuadër të lëndës Histori e Kostumeve dhe Modës.

Përgjatë këtij viti, studentët hulumtuan veshjet, siluetat dhe materialet e shekullit 19-të dhe 20-të që u përmblodh në realizimin e një veshje periodike, historike pikërisht nga këto dy shekuj.

Veshjet e shekullit 19-të, përfshinë periudhën Viktoriane dhe u paraqitën në skenën e Teatrit “Faruk Begolli”, në bashkëpunim me studentët e departamentit të Koreografisë, të cilët jetësuan këto veshje përmes lëvizjeve të tyre.

Një iniciativë e veçantë nga departamenti i Dizajnit te Modës ishte realizimi i veshjeve të shekullit 20-të, nga periudha e viteve 40-ta, 50-ta, 60-ta, 70-ta, 80-ta dhe 90-ta, në konceptin Upcycle.

Koncepti Upcycle motivon përdorimin e veshjeve ekzistuese dhe modifikimin e tyre në dizajne të reja. Ky koncept vjen si përkrahje e thirrjes globale për mbrojtjen e ambientit duke pakësuar mbetjet e tekstilit.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19