Zhvillohet moduli i dytë i trajnimeve për zhvillimin profesional të personelit të Kolegjit AAB

23 Shkurt 2023
The second training module for the professional development of AAB College personnel is developed

Trajnerët Arbërore Bicaj dhe Fadil Latifi, kanë mbajtur trajnimin e dytë me radhë në kuadër të “Programit Dimëror 2023” e organizuar nga Qendra për Aftësim Profesional dhe Inovacion e Kolegjit AAB.

Tema e këtij moduli ishte “Metodologjia e arsimit të lartë nga perspektiva e parimeve të mësuarit të të rriturve”. Si pikë diskutimi ishin qëllimet e këtij moduli, të cilat shtronin pyetjet se përse mësojnë të rriturit, si mësojnë ata, me format e mësimit te të rriturit.

Ky modul shndërron parimet e pedagogjisë së të rriturve në praktika të mësimdhënies në arsimin e lartë.

Share: