FAQ – Pyetje të shpeshta

Kur mund ta shfrytëzoj Bibliotekën?

Biblioteka universitare e Kolegjit AAB, punon sipas këtij orari:

e hënë – e premte, nga ora: 08:40 – 18:00
të shtunave, nga ora: 08:00 – 18:00

A është i lejuar ushqimi në Bibliotekë?

Ushqimi është i ndaluar në bibliotekë, megjithatë përdoruesit e bibliotekës mund të marrin ushqim i cili kushtimisht nuk e dëmton bibliotekën / respektivisht librat, inventarin.

A ka biblioteka ndonjë vend për studime grupore, ku unë me kolegët e mi mund ta shfrytëzojmë atë hapësirë për projekte grupore?

Po, Biblioteka ka tre hapësira të përshtatshme për studime grupore, të cilat duhet të rezervohen paraprakisht. Gjithashtu ka edhe tre hapësira të veçanta për shfrytëzim individual.

FAQ-Koleksionet, huazimet, gjobat

Si t’ i gjejmë gjërat në Bibliotekë?

Gjithmonë bëni pyetje te personat përgjegjës në Bibliotekë. Ata do t’ ju ndihmojnë!

Çka duhet të paraqes që të huazoj material nga Biblioteka?

Studentët duhet të kenë ID Kartelën studentore për të huazuar libra nga biblioteka dhe nuk lejohet të huazohet për dikë tjetër.

A mund ta shfrytëzojë Bibliotekën Universitare AAB, dikush që nuk është student i AAB-së?

Biblioteka Universitare AAB është e hapur për të gjithë studentët e Kolegjit AAB, për stafin e Kolegjit, por edhe hulumtuesit e tjerë që nuk janë pjesë e Kolegjit AAB, mund ta shfrytëzojnë Bibliotekën.

Sa është kohëzgjatja e huazimit të materialit të huazuar nga Biblioteka?

Përdoruesit mund të huazojnë libra deri në 14 ditë, nëse në bibliotekë janë më shumë se dy ekzemplarë të së njejtit libër. Ndërsa, materialet referale, revistat, gazetat nuk jepen në huazim jashtë bibliotekës.

Si mund ta vazhdoj materialin e huazuar?

Ju duhet që të paraqiteni personalisht, te zyrtari i qarkullimit, për ta vazhduar afatin e librit të huazuar. Nuk keni nevojë që ta sillni librin me vete.
Gjithashtu ju mund ta vazhdoni kohëzgjatjen e mbajtjes së librit edhe përmes e-mailit.

Çka ndodh nëse nuk e kthej librin me kohë?

Nëse ju e keni kaluar kohën e kthimit të materialit të huazuar, atëherë do të gjobiteni, si:

– 0.50 € për çdo ditë të vonuar;
– Do të limitoheni për të huazuar materiale të tjera në të ardhmen.

Çfarë ndodh nëse dëmtohet apo asgjësohet materiali i huazuar?

Nëse përdoruesi e dëmton apo asgjëson materialin bibliotekar dënohet me gjobë:
Duhet të kthejë të njejtin titull në Bibliotekë ose të paguaj çmim të dyfishtë të librit/materialit të asgjësuar.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19