Politikat Zhvillimore

Krahas misionit, Biblioteka Universitare ka hartuar edhe politikat zhvillimore të saj, politika këto që do ta rregullojnë edhe më mirë funksionimin e bibliotekës. Këto politika do t’u japin mundësi si përdoruesve ashtu edhe stafit të bibliotekës ta kenë më të lehtë shfrytëzimin dhe punën në bibliotekë.

Biblioteka Universitare e Kolegjit AAB synon që në një të ardhme të afërt të zgjerohet edhe më shumë.
Ky zgjerim nënkupton pasurimin e fondeve ekzistuese të librit si dhe krijimin e fondeve të reja.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19