Fakulteti i Infermierisë vazhdon me trajnimin e radhës në kuadër të EVP

8 Shkurt 2023
The Faculty of Nursing continues with the next training within the EVP

Në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, Fakulteti i Infermierisë i Kolegjit AAB njofton për kursin e radhës që do mbahet me 15 shkurt 2023. Ky kurs do të jetë një ditor, ndërsa tema që pritet të trajtohet është “Kujdesi infermieror tek pacientët me çrregullime (sëmundje) neurologjike”

Kursi është i akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës, ndërsa mund të aplikojnë të gjithë profilet shëndetësore dhe jo-shëndetësore.

Pagesa për studentë është 10 euro, kurse për profilet tjera 15 euro.

Pjesëmarrja është e limituar, rezervoni vendin tuaj!

Aplikoni këtu.

Nr. i xhirollogarisë: TEB 2014 0000 0848 9233

Pagesa duhet të dorëzohet më pas si kopje fizike tek zyra e asistentëve të Fakultetit të Infermierisë, jo më larg se një ditë para datës së trajnimit.

Share: