Grante studimi dhe hulumtimi në Austri

18 Janar 2021

Të nderuar studentë dhe mësimdhënës,

ju njoftojmë se grants.at është databaza më e madhe austriake për bursa dhe grante të hulumtimit për të gjitha fushat akademike të studimit.

Kjo databazë ofron më shumë se 1200 mundësi aktuale dhe informacione rreth programeve, siç janë: Ernst Mach-weltweit dhe Franz Werfel and Richard Plaschka.

Mundësitë janë të hapura për të gjithë aplikuesit. 

Programi CEEPUS ofron bursa afat-shkurtëra për studentët e Evropës Juglindore dhe të Mesme.

Më  shumë informacione rreth studimit në Austri ofrohen edhe në www.studyinaustria.at

Share: