Grante studimi dhe hulumtimi në Austri

18 Janar 2021

Të nderuar studentë dhe mësimdhënës,

ju njoftojmë se grants.at është databaza më e madhe austriake për bursa dhe grante të hulumtimit për të gjitha fushat akademike të studimit.

Kjo databazë ofron më shumë se 1200 mundësi aktuale dhe informacione rreth programeve, siç janë: Ernst Mach-weltweit dhe Franz Werfel and Richard Plaschka.

Mundësitë janë të hapura për të gjithë aplikuesit. 

Programi CEEPUS ofron bursa afat-shkurtëra për studentët e Evropës Juglindore dhe të Mesme.

Më  shumë informacione rreth studimit në Austri ofrohen edhe në www.studyinaustria.at

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19