Kolegji AAB dhe Universiteti Mesdhetar nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim akademik

12 Prill 2018

Listës së partnerëve akademikë të Kolegjit AAB, iu shtua edhe Universiteti Mesdhetar nga Shqipëria, me seli në Tiranë, me të cilin u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi, në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. 

Sipas kësaj marrëveshjeje, dy universitetet do të inkurajojnë kontaktet e drejtpërdrejta dhe bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të personelit akademik të fakulteteve, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve.

Nga dëshira për të vendosur dhe thelluar bashkëpunimin dypalësh fushat e bashkëpunimit në mes të dy universiteteve përfshijnë ndër të tjera: shkëmbim të personelit akademik, shkëmbim të studentëve, aktivitete të përbashkëta kërkimore shkencore, organizim dhe pjesëmarrje në konferencat shkencore, veprimtari, seminare dhe takime akademike.

Nënshkrimin e kësaj marreveshjeje bashkëpunimi e bëri rektori i Kolegjit AAB, prof. dr. Lulzim Tafa si dhe dekani i Fakultetit të Drejtësisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UMSH, prof.dr. Ksenofon Krisafi.

 

Share: