Kolegji AAB hap dyert për gjeneratën e re të studentëve për vitin akademik 2018-2019

Kolegjit AAB ka shpallur konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2018/19, në të gjitha kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë.

Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar  shkollën e mesme dhe maturën shtetërore mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelit Bachelor dhe Master, si më poshtë:

 

Ekonomik: 

 • Banka, Financa dhe Kontabilitet (BA)
 • Marketing dhe Administrim Biznesi (BA)
 • Menaxhment dhe Informatikë (BSc)
 • Banka Financa dhe Kontabilitet (MSc)
 • Marketing dhe Administrim Biznesi (MA)
 • Menaxhment dhe Informatikë (MA)

 

Juridik:

 • Juridik i përgjithshëm (LLB)
 • Juridik Kriminalistikë (LLB)
 • Juridik Penal (LLM)

 

Gjuhë Angleze:

 • Gjuhë Angleze – (BA)
 • Gjuhë Angleze – (MA)
 •  

 

Psikologji:

 • Psikologji (BA)
 • Psikologji Organizative dhe Sociale (MA)

 

Komunikim Masiv:

 • Komunikim Masiv Gazetari (BA)
 • Komunikim Masiv Produksion (BA)
 • Komunikim Masiv dhe Gazetari (MA)

 

Kulturë Fizike & Sport:

 •  Kulturë Fizike dhe Sport (BA)
 • Kulturë Fizike dhe Sport (MA)

 

Shkenca Kompjuterike:

 • Shkenca Kompjuterike & Inxhinieri Softueri (BSC)
 • Shkenca Kompjuterike (MSc)

 

 Shkenca Sociale:

 • Përkujdesje & Mirëqenie e Fëmijëve (BA)

 

 Administratë Publike:

 • Administratë Publike (BA)
 • Shkenca Politike me Diplomaci (BA)
 • Administratë Publike dhe Diplomaci (MA)

 

Arkitekturë:

 • Arkitekturë (BA)
 • Dizajni i Enterierit (BA)
 • Arkitekturë (MA)

 

Arte:

 • Dizajn Grafik dhe Arte Vizuel (BA)
 • Dizajn i Modës (BA)
 • Pikturë dhe Arte Vizuele (BA)
 • Muzikologji (BA)
 • Dizajn Grafik (MA)

 

 Infermieri:

 • Infermieri e përgjithshme (BSc)

 

Radiologji (BSc)

Stomatologji

 

APLIKO ONLINE

Tel: +381(0) 38 600 005

+377 45 284 797+386 49 603 666

 

INSTITUTI AAB
APLIKO