Kolegji AAB nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”

16 Shkurt 2018

Në mënyrë që të zgjerohet bashkëpunimi ekzistues arsimor, shkencor dhe kulturor, Kolegji AAB dhe Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim në rrjetin e Bibliotekave.

Nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje e bënë z. Urim Sallauka, drejtor i Bibliotekës Universitare të Kolegjit AAB dhe Dr. Engjëllushe Zenelaj, drejtoreshë e Qendres Kërkimore Shkencore të Universitetit “Pavarësia Vlorë”. 

Fushat e veçanta të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve përfshijnë rrjetin e bibliotekave, si: bashkëpunimin ndërmjet stafit të bibliotekave, shkëmbime botimesh të ndërsjellta, dhënie aksesi për përdorimin online të bibliotekave elektronike, përdorimin online nga ana e studentëve, studiuesve shkencorë dhe pedagogëve në bibliotekat elektronike.

Vlen të theksohet se para pak muajve Biblioteka e Kolegjit AAB ka nënshkruar edhe një marrëveshje dhe ka bërë parapagim për shfrytëzimin e revistave dhe artikujve në JSTOR për vitin 2018 për të gjithë përdoruesit dhe hulumtuesit shkencorë të Kolegjit AAB. 

Share: