Kolegji AAB organizon Konferencën Kombëtare të Arkitekturës

20 Prill 2023
AAB College organizes the National Architecture Conference

Si çdo vit tjetër, Fakulteti i Arteve dhe Arkitekturës i Kolegjit AAB do të organizoj Festivalin e Arteve dhe Arkitekturës (PAAF 2023). Ky festival do manifestoj dhe promovoj punën e këtyre fakulteteve, ndërsa në kuadër të tij do të mbahet edhe Konferenca Kombëtare e Arkitekturës, e organizuar nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës dhe Fakultetit të Arkitekturës së Kolegjit AAB.

Kjo konferencë do të shtjelloj temën “Arkitekti dhe Arkitektura në kontekstin kohë”, me një këndvështrim tematik shumëdimensional në këtë dicipliinë.

Afati për dorëzim të abstrakteve: 10 maj 2023

Email: [email protected]

Qëllimi i konferencës fokusohet në trajtimin e temave të caktuara në nivel kombëtar, në shtresime të ndryshme kohore. Rithirrja dhe studimi në dimension bashkëkohor, hap mundësi të ridefinimit të temave të interesit, si:

Lokacioni:

Informata të rëndësishme:

Pagesa e regjistrimit: FALAS
Kohëzgjatja e prezantimit: 20 min

Mënyrë alternative për pjesëmarrje është edhe pjesëmarrja online (zoom dhe google meet)

Lloji i pjesëmarrjes:
Individual: Dërgimi i abstraktit rreth 250 fjalë, në formatin e caktuar të konferencës

Linku

Publikime:
Book of Abstracts

Book of Proceedings
Punimet e përzgjedhura (4-7 mijë fjalë) do të konsiderohen për publikim në revistën Thesis, vetëm pas recensimit sipas kritereve të revistës https://thesis-journal.net/indexed/

Share: