Kolegji AAB shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017-2018

19 Korrik 2017

Këshilli Drejtues në bazë të Nenit 33 pika 11 të Statutit të Kolegjit AAB,  shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017/18, në të gjitha kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë.

Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar  shkollën e mesme dhe maturën shtetërore mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelit Bachelor  dhe Master, si më poshtë:

Ekonomik: 

Juridik:

Gjuhë Angleze:

Psikologji:

Komunikim Masiv:

Kulturë Fizike & Sport:

Shkenca Kompjuterike:

 Shkenca Sociale:

 Administratë Publike:

Arkitekturë:

Arte:

 Infermieri:

Radiologji (BSc)

Stomatologji

APLIKO ONLINE

Tel: +381(0) 38 600 005

Share: