KONKURS për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2021/22 (bachelor dhe master)

6 Gusht 2021

Kolegji AAB shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/22, në të gjitha kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë.

Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar shkollën e mesme dhe maturën shtetërore mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelin Bachelor, ndërsa kandidatët që kanë mbaruar studimet e nivelit themelor, mund të regjistrohen në nivelin Master.

Listën e programeve mund ta gjeni këtu:

Apliko online: https://aab-edu.net/apliko-online/

Share: