Njoftim për studentët e fakultetit Adminitratë Publike

9 Nëntor 2016

Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë që sot me datë 09.11.2016, për shkak të mungesës së asistentit të lëndës “Metodat dhe teknikat hulumtuese në A.P., As. Arian Hasani, ushtrimet e parapara të mbahen nga ora 16:00-16:45 nuk do të mbahen.

Administrata

 

 
 

Share: